Lezita
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Aydınlatma Metni
 • Katılım Şartları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İşbu Aydınlatma Metni, Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş Şirketi tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.hayalindekikova.com] adresinde yer alan Lezita Katılım Şartnamesi ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Lezita Hayalindeki Kova resim yarışması katılım şartnamesini okudum, kabul ediyorum.

Kişisel verilerin korunması kanunu aydınlatma metnini okudum, kabul ediyorum.

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, kendisine ait Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.
Lezita Hayalindeki Kova Yarışması Katılım Şartları
KOŞULLAR
 • Yarışmaya katılım sağlamak isteyen kişilerin @lezita_tr Instagram hesaplarını takip etmeleri gerekmektedir.
 • Resimlerde her türlü boya malzemesi kullanılabilir. (kuru boya, pastel boya, sulu boya vb.)
 • Yapılan çalışmaların fotoğrafları çekilip www.hayalindekikova.com adresindeki başvuru formunu doldurarak yüklenmelidir.
 • Yarışmaya katılım sağlayacak çocukların 15 yaşından küçük (14 mayıs 2021 gününe kadar 15 yaşından gün almamış çocuklar) olmaları gerekmektedir.
 • Her katılımcı tek bir resim ile yarışmaya katılım sağlayabilir.
 • Yarışma gönüllülük esasına göre düzenleneceğinden, yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma sadece dijital platform üzerinden ilerleyecektir. Lezita’nın merkez ofisine veya farklı bir adrese resimlerin gönderimi yapılmamalıdır.
 • 07 Nisan-14 Mayıs 2021 tarihleri arasında çizilen tüm resimlerin fotoğrafları gönderilmelidir.
 • Yarışma takvimine uyulmadan gönderimi yapılan resimler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Gönderilen resimlerle birlikte katılım sağlayan çocukların isim, soy isim, yaş, velilerinin isim, soy isim, adres bilgileri ve instagram isimleri yazılmalıdır.
 • Yarışmanın sonucu 21 Mayıs tarihinde, @lezita_tr Instagram hesabından ve www.hayalindekikova.com sitesinden duyurulacaktır.
 • Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren resimler yarışma dışı kalacak, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Kopya resimler tespit edildiği durumda, tespiti yapılan resimler yarışmada değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar resim sahibine aittir.
 • Resimlerin basım, yayın, sergileme ve telif hakları eser sahibine ait olacaktır. Lezita, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıkların herhangi birinden Lezita sorumlu değildir.
 • www.hayalindekikova.com adresine gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri; Lezita pazarlama yöneticisi Besime Bakiler, Çocuk kitabı yazar ve çizeri Gökçe İrten, Creative Director Medeni Yiğit tarafından 21 Mayıs tarihinde açıklanacaktır.
 • Yapılan değerlendirmede; çocukların özellikle yaş grupları baz alınarak sosyal ve kültürel gelişimleri de dikkate alınmaktadır. Yaratıcılıkları, hayal gücünün farklılığı ve genişliği, çevreyle olan ilişkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca bakılmaktadır. Resim dilinin ve tekniklerinin yeterli ve etkili düzeyde kullanılmasına, çocuk dünyasına uygun olarak nasıl resmedildiği kriterlerine dikkat edilmektedir.
 • Kazanan katılımcıların resmi satışa sunulan kovaların üzerine değil, sosyal medya hesapları üzerinden gösterilecektir.
 • Yarışmada kazanılan ödüller paraya çevrilemez. Ödülün piyasada bulunmadığı halde, muadili başka bir model ile değiştirme hakkı saklı tutulur.
 • Yarışmaya katılan ve şartları sağlayan herkese, yarışma sonucu açıklandıktan sonra Fabel Castel 12’li boya seti, boyama defteri belirtmiş oldukları adreslere kargo ile gönderilecektir.
 • Ön eleme sonuçları finale 10 kişinin çizimleri değerlendirilecektir. 10 kişi içerisinden 1., 2. ve 3. seçilecektir.
  • 1. ödülü: Apple iPad 8. Nesil MYMM2TU/A 128GB 10.2'' Silver Wifi+Cellular Tablet 5.199 TL
  • 2. ödülü: APPLE MUX62TU/A iPad mini Wi-Fi + Cellular 64GB - Silver 4.999 TL
  • 3. ödülü: Apple iPad 8. Nesil MYMK2TU/A 32GB 10.2'' Gold Wifi+Cellular Tablet 4.399 TL
 • Değerlendirmede gizlilik ilkesi esastır.
 • Değerlendirme sonucunda hiçbir çizimin ödüle layık görülmemesi durumunda Lezita yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

İRTİBAT

Lezita Fabrika

Bağyurdu Yeni Mahallesi İzmir Ankara Caddesi No:650/1 Kemalpaşa/İzmir

Tel: 0 (232) 880 70 12(10 Hat)

Fax: 0 (232) 880 70 30

Tüketici danışma hattı: 444 4 321

E-posta: [email protected]